JavaScript

Uniwersalne narzędzia do interfejsów użytkownika

Technologie na bazie JavaScript dają użytkownikom naszych aplikacji wyjąktowe doświaczenia. Dzięki jQuery standartowym funkcjom szybko i elegancko tworzymy aplikacje a wizualizację danych wykonujemy przy pomocy D3.js w responsywnym formacie.

Przy większych projekty, n.p. aplikacje typu Single-page, oferujemy znajomość nowoczesnych frameworków jak AngularJS, Ember.js oraz Backbone.js (ExtJS).

Używamy CoffeeScript aby poprawić czytelność kodu źródłowego.