This is how we do IT

Czego potrzebujecie? Wszytkim udostępniamy nam znane kompleksowe metody, technologie i usługi doradcze.

chevron-down

Indywidualny rozwój oprogramowania

Wspieramy małe firmy i duże korporacje w zakresie rozwoju oprogramowania, IT-infrastruktury oraz zarządzania projektami informatycznymi.

W tym celu opracowujemy indywidualne rozwiązania IT, które obejmują wszystkie etapy od analizy i koncepcji do realizacji i wdrożenia. Stosujemy całościowe, systemowe podejście i wspólnie z naszymi klientami opracowujemy indywidualne rozwiązania. Łączymy konkretne wymagania klientów z właściwym podejściem i wieloletnim doświadczeniem naszych pracowników.

Nasze mocne strony

W naszej codziennej pracy wykorzystujemy wszystkie metody, których potrzebuje udany projekt. Dla nas każdy projekt jest indywidualny, dlatego dostosowujemy nasze postępowanie do warunków i procesów w projektach naszych klientów.

Agile software development
Czy to Scrum, Kanban, XP, Mob czy Pair: tworzymy oprogramowanie w sposób zwinny. Dzięki temu jesteśmy w stanie szybko dostarczać wyniki i spełniać najbardziej zróżnicowane wymagania.
DevOps
Dzięki udziałowi DevOps w projektach tworzymy oprogramowanie z maksymalną prędkością. Aby to osiągnąć, łączymy programistów (Devs) i zespoły operacyjne IT (Ops) w taki sposób, aby zautomatyzowane procesy, bezpośredni feedback i ciągła optymalizacja doprowadziły nas do zaplanowanego celu tak szybko, jak to możliwe. Jest to możliwe, ponieważ DevOps tworzy kulturę odpowiedzialności dla wszystkich stron oraz umożliwiają lepsze postępy i wyniki we wszystkich fazach rozwoju.
CI/CD
CI/CD to skrót od "Continuous Integration" (ciągła integracja) i "Continuous Delivery" (ciągłe dostarczanie). Ponieważ staramy się zautomatyzować procesy dostarczania oprogramowania, nasze zespoły programistów mogą skoncentrować się w szczególności na spełnianiu wymagań, jakości kodu i jego bezpieczeństwie. Uzupełnione o ciągłe testowanie (CT), CI/CD podnosi jakość oprogramowania, skraca cykle i dostarcza szczególnie wysokiej jakości aplikacje.
Service-oriented architecture (SOA)
Krajobraz IT firmy często opiera się na bardzo różnych aplikacjach. Wtedy trudno jest wykorzystać ich część w innych obszarach przedsiębiorstwa. Dzięki SOA otwieramy istniejące aplikacje poprzez interfejsy, aby ponownie wykorzystać ich funkcje w innych aplikacjach. W ten sposób unika się zbędnych elementów, upraszcza aktualizację i oszczędza koszty.
Code Reviews
W każdym procesie rozwoju unikanie błędów jest kluczowe. Dzięki code reviews dbamy o jakość kodu nie tylko retrospektywnie, ale już podczas aktywnej pracy nad nim: oprócz odpowiedzialnego zespołu deweloperów angażujemy innych programistów, którzy znajdują i dokumentują możliwe błędy. Proces ten jest powtarzany do momentu, aż każdy błąd zostanie poprawiony i spełnione zostaną nasze wysokie standardy jakości.
Domain Driven Design (DDD)
Dobry rozwój oprogramowania opiera się nie tylko na dobrej technologii, ale także na dobrej komunikacji. Ponieważ programiści i eksperci często posługują się różnymi terminologiami, mogą pojawić się problemy ze wzajemym zrozumieniem. Dzięki DDD tworzymy wspólny język i wspólne zrozumienie dla interdyscyplinarnych zespołów.
Event Driven Architecture (EDA)
Architektura oprogramowania sterowana zdarzeniami skupia się na rejestrowaniu i przetwarzaniu zdarzeń. Zdarzenia mogą być wyzwalane wewnętrznie przez użytkownika (np. przez dotyk), źródła zewnętrzne (np. czujniki) lub przez system. W porównaniu do tradycyjnych systemów, które są napędzane przez żądania, zalecamy EDA, gdy organizacje chcą bardziej elastycznie reagować na zmiany i podejmować decyzje w czasie rzeczywistym.

Nasze technologie

Java

JavaScript

Ruby on Rails

Elixir

TypeScript

.NET

Docker

Kubernetes

AWS

Google Cloud

Azure

Python

GitLab

Szkolenia i coaching Agile

Firmy o zwinnej (agile) organizacji rozwijają się lepiej od pozostałych. Pomagamy tradycyjnym zespołom się wdrożyć w zwinne metody. Natomiast zespołom zwinnym pokazujemy, jak mogą się rozwijać i udoskonalać.

Asset Picture

Scrum Master

Nasi Scrum Masterzy doprowadzają zespoły Scrum do szczytowej wydajności! Pozostają w bliskim kontakcie z programistami, Product Owner i Stakeholder. Mogą również zarządzać procesem zmian, aby metodologia Scrum mogła sie rozprzestrzenić poza granicami projektu nawet w całym przedsiębiorstwie.

Agile Coaching

Nasi trenerzy agile optymalizują firmy holistycznie. Nacisk kładziony jest tu na zarządzanie zmianami i transformacjami, np. opracowywanie strategii procesów pracy lub dostosowanie procesów kadrowych, administracyjnych i finansowych aby doprowadzić do zwinnej organizacji firmy.

Consulting & IT-Strategy

Wspólnie z naszymi klientami tworzymy strategie IT, szkolimy pracowników i menedżerów oraz optymalizujemy procesy z udziałem wyspecjalizowanych działów. Możemy również przejściowo kierować działem lub projektem. Opieramy się na zaufaniu, uczciwości, a także krytycznie patrzymy na istniejące technologie. My robimy to po partnersku.

Asset Picture

Project management

W zarządzaniu i realizacji projektów informatycznych łączymy klasyczne i zwinne zarządzanie projektami z celowym, punktualnym coachingiem. W tym celu możemy przyjąć różne role, np. pracownika projektu lub kierownika projektu. Przy strukturyzacji projektów wspieramy się technikami takimi jak IPMA, Prince2 czy ITIL.

IT-Architecture

Dla poszczególnych architektur IT definiujemy struktury i reguły, które koordynują współdziałanie wszystkich części. Należą do nich np. infrastruktura, czyli sprzęt, lokalizacje i sieci, oprogramowanie, technologie i interfejsy, a także zarządzanie architekturą, które obejmuje m.in. planowanie wielkości sprzętu i zabezpieczanie danych.

Infrastructure and Operations

Najlepsze oprogramowanie może działać tylko wtedy, gdy jest dostępne. Oferujemy wysokodostępne, wydajne rozwiązania hostingowe dla aplikacji internetowych. Również projektujemy ich architekturę oraz ich utrzymanie i support.

Asset Picture

Administration

Zarządzanie dużymi strukturami i obsługa złożonych aplikacji to część naszej codziennej rutyny. Oprócz naszej wewnętrznej infrastruktury, opiekujemy się systemami klientów o różnej wielkości. Dzięki doświadczonemu zespołowi administratorów systemów, zajmujemy się koncepcją, utrzymaniem, opieką, migracjami i ich rozbudową.

Hosting / Housing

Aby dostosować każdą infrastrukturę IT do indywidualnych potrzeb, wykorzystujemy nasze doświadczenie w kofiguracji serwerów i aplikacji. Oprócz prostych ofert hostingowych tworzymy również skalowalne rozwiązania wysokiej dostępności w chmurze.

Data Driven Thinking

Wierzymy w moc danych. Dobra strategia w zakresie danych zwiększa sukces każdej firmy. Firmy podejmujące decyzje na bazie swoich danych jasno mogą określić swoje cele w przeciwieństwie do decyzji podejmowanych instynktownie. Data Driven Thinking pozwala na optymalizację procesów, redukcję kosztów i zwiększenie sprzedaży.

Asset Picture

Data Science

Nasi eksperci są w stanie odkryć potencjał drzemiący w danych dzięki ich analizie. Kształtują przyszłe innowacje i towarzyszą firmom w ich indywidualnej podróży w kierunku cyfrowej transformacji podejmując decyzje na podstawie danych.

Data Engineering

Nasi Data Engineers pracują wszędzie tam, gdzie sąo gromadzone, przechowywane, przetwarzane i udostępniane dane. Modelują architektury i schematy przepływu danych. Usprawniają infrastruktury IT na których dane są przechowywane oraz dbają o ochronę i bezpieczeństwo danych.

Nowe projekty: Zapraszamy!

W AKRA kochamy każde nowe wyzwanie. Czekamy na pytania lub kontakt pod adresem:

+49 40 309 535 40

Profile Picture

Peter Lorenz

Managing Director
peter.lorenz@akra.de
+49 40 309535 40