Akra intropic infrastructure

Infrastruktura

Nawet najlepsze aplikacje nie działają bez stabilnej infrastruktury. Oferujemy rozwiązania o najwyższej jakości wraz z możliwością administracji przez nasz personel.

AKRA oferuje indywidualne rozwiązania również w tej dziedzinie.
Od prostych instalacji po kompleksowe systemy serwerowe, virtualne lub sprzętowe.

Jako cześć firmy zajmującej się oprogramowaniem, dobrze znamy zapotrzebowania ze strony aplikacji oraz naszych klientów. Nasza oferta obejmuje całe spektrum związane z infrastrukturą IT.

Wspólnie z naszymi klientami opracowujemy koncepję, tworzymy systemy oraz zajmujemy się bieżącą opieką nad systemami oraz ich administracją.

Wszystkie przez nas zarządzane systemy są podłączone do naszego monitoringu, w związku z czym możemy szybko reagować na zakłócenia. Dzięki temu minimaluzejmy ryzyko przestojów.

255

Hosting i housing

Lokalne niemieckie serwerownie, najnowsza technika oraz standarty bezpieczeństwa: to cechuje nasze rozwiązania.
256

Administracja

Dedykowane osoby zarządzają i administrują systemy będące pod naszą opieką.