Polityka prywatności

Za pośrednictwem niniejszej Polityki prywatności podajemy Państwu zgodnie z art. 13 RODO informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach korzystania z tej witryny internetowej.

1. Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym za niniejszą witrynę internetową jest spółka

AKRA GmbH
Domstraße 17
20095 Hamburg
Niemcy

Dalsze informacje dotyczące naszego przedsiębiorstwa oraz osób upoważnionych do jego reprezentowania można znaleźć w naszej stopce (Impressum).

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Aby móc oferować Państwu naszą witrynę internetową oraz związane z nią usługi, przetwarzamy dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • Udzielenie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 • w celu realizacji umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 • w oparciu o wyważenie interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 • w celu spełnienia wymogu prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

W związku z poszczególnymi rodzajami przetwarzania szerzej opiszemy odpowiednie pojęcia, aby mieli Państwo orientację, na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe.

Kiedy dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo do wycofania tej zgody ze skutkiem na przyszłość.

Kiedy przetwarzamy dane w oparciu o wyważenie interesów, osoba, której dotyczą dane, może sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych przy wzięciu pod uwagę wymogów zawartych w art. 21 RODO.

3. Jakie dane są przetwarzane?

3.1 Dane związane z uzyskaniem dostępu

Kiedy odwiedzają Państwo naszą witrynę internetową, przetwarzane są dane osobowe, aby zapewnić Państwu możliwość oglądania treści stron internetowych na Państwa urządzeniu końcowym.

Aby strony internetowe były prawidłowo pokazywane w Państwa przeglądarce, konieczne jest przetworzenie adresu IP wykorzystywanego przez Państwa urządzenie końcowe. Do tego dochodzą jeszcze inne informacje na temat przeglądarki Państwa urządzenia końcowego.

W związku z ochroną danych osobowych jesteśmy również zobowiązani do zachowania poufności i integralności danych osobowych przetwarzanych w naszych systemach IT.

W tym celu i w tym interesie protokołowane są następujące dane w oparciu o wyważenie interesów:

 • Adres IP komputera, za pomocą którego odwiedzono stronę (przez maks. 7 dni)
 • System operacyjny komputera, za pomocą którego odwiedzono stronę
 • Wersja przeglądarki komputera, za pomocą którego odwiedzono stronę
 • Nazwa odczytanego pliku
 • Data i czas odczytania
 • Ilość przesłanych danych
 • Referencyjny adres URL

Adres IP zostanie najpóźniej po 7 dniach skasowany ze wszystkich systemów, które są wykorzystywane w związku z obsługą niniejszej witryny internetowej. Pozostałe dane nie pozwolą nam już wtedy na ustalenie konkretnego użytkownika.

Ponadto dane te są również wykorzystywane do wykrywania ewentualnych błędów na stronach internetowych i ich usuwania.

3.2 Formularz kontaktowy

Na naszej witrynie internetowej oferujemy formularz kontaktowy, za pośrednictwem którego mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat naszych produktów lub usług, czy też nawiązać z nami Kontakt w innym celu. Państwa dane koniecznie potrzebne do tego, abyśmy mogli odpowiedzieć na zapytanie, oznaczyliśmy jako pola danych obowiązkowych. Dane w pozostałych polach są podawane na zasadzie dobrowolności.

Potrzebujemy tych danych, aby móc przetworzyć Państwa zapytanie, odpowiednio Państwa tytułować oraz przesłać Państwu odpowiedź. Przetwarzanie danych odbywa się przy konkretnych zapytaniach w celu realizacji umowy lub zawarcia umowy. W przypadku ogólnych zapytań przetwarzanie odbywa się w oparciu o wyważenie interesów.

Zapytania przychodzące za pośrednictwem formularza kontaktowego z naszej strony internetowej są przez nas przetwarzane drogą e-mailową w celu udzielenia odpowiedzi. W związku z tym istnieje możliwość, że inne osoby, działy firmy lub ewentualnie strony trzecie uzyskają informacje na temat treści wprowadzonych przez Państwa w formularzu i przesłanych do nas.

Po odpowiedzeniu na Państwa zapytanie, skasujemy te dane. Przesyłanie danych za pomocą formularza drogą internetową odbywa się przy użyciu połączeń szyfrowanych.

3.3 Zastosowanie

Cieszymy się, że jesteście Państwo nami zainteresowani i chcielibyście ubiegać się lub ubiegać o stanowisko w naszej firmie. Poniżej przedstawiamy Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z Państwa aplikacją.

Przetwarzamy dane przesłane nam przez Państwa w związku z Państwa aplikacją w celu sprawdzenia przydatności Państwa stanowiska (lub innych otwartych stanowisk w naszej firmie) i przeprowadzenia procesu aplikacyjnego.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w niniejszym postępowaniu aplikacyjnym jest przede wszystkim § 26 BDSG w wersji obowiązującej od 25.05.2018. W związku z tym dopuszczalne jest przetwarzanie danych wymaganych w związku z decyzją o nawiązaniu stosunku pracy.

Jeżeli dane te są niezbędne do celów ścigania sądowego po zakończeniu procedury składania wniosków, mogą być przetwarzane na podstawie wymogów art. 6 DSGVO, w szczególności w celu ochrony uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Naszym interesem jest zatem ściganie sądowe.

Dane wnioskodawcy zostaną usunięte po upływie 6 miesięcy w przypadku odrzucenia wniosku.

W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na dalsze przechowywanie Państwa danych osobowych, przekażemy Państwa dane do naszej bazy danych kandydatów. Tam dane zostaną usunięte po dwóch latach.

Jeśli otrzymałeś stanowisko w ramach procesu aplikacyjnego, dane zostaną przesłane z systemu danych wnioskodawcy do naszego systemu informacji personalnej.

Dane kandydata będą przeglądane przez dział personalny po otrzymaniu zgłoszenia. Odpowiednie aplikacje są następnie przekazywane wewnętrznie do kierowników działów odpowiedzialnych za dane stanowisko. Wówczas dalsza procedura będzie koordynowana. W firmie tylko te osoby mają dostęp do Twoich danych, które są potrzebne do prawidłowego przebiegu naszej procedury aplikacyjnej.

3.4 Pliki cookie

Na naszych stronach internetowych wykorzystywane są pliki cookies. Cookies to niewielkie dane tekstowe, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym za pośrednictwem Państwa przeglądarki internetowej. Cookies są wymagane do działania niektórych funkcji naszej witryny internetowej.

Wykorzystujemy przy tym wyłącznie Session-Cookies (cookies sesyjne), które natychmiast po zakończeniu wizyty na stronie internetowej są automatycznie kasowane przez Państwa przeglądarkę internetową.

W obszarze analizy webowej wykorzystujemy także tzw. trwałe cookies, które nie są automatycznie kasowane po zakończeniu wizyty na naszej stronie internetowej.

Mają Państwo możliwość uniemożliwienia zapisywania plików cookies poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w Państwa przeglądarce internetowej. Informujemy jednak, że w takim przypadku korzystanie z naszych stron internetowych może być ewentualnie możliwe jedynie w ograniczonym wymiarze. Za pośrednictwem plików cookies nie będą na Państwa komputerze uruchamiane żadne programy lub inne aplikacje.

Stosowanie plików cookies odbywa się w oparciu o wyważenie interesów. W naszym interesie leży, aby odwiedzanie naszych stron internetowych było przyjazne dla użytkownika.

3.5 Usługi analityczne dla stron internetowych, śledzenie

Matomo

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy narzędzie do analizy stron internetowych "Matomo". Narzędzie to jest instalowane na naszych własnych serwerach.

Jeśli wyślesz "Nie śledź nagłówka (DNT)" przez przeglądarkę, będzie to brane pod uwagę w przypadku większości przeglądarek, a śledzenie zostanie pominięte.

Podstawą prawną "śledzenia" jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) DSGVO. Analiza strony internetowej leży w naszym uzasadnionym interesie i służy statystycznemu rejestrowaniu wykorzystania strony w celu ciągłego ulepszania naszej strony internetowej i oferty naszych usług.

Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Inc. ("Google"). Google używa plików cookie. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z oferty online przez użytkownika są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Google będzie korzystała z tych informacji w naszym imieniu w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników, sporządzania raportów dotyczących aktywności na tej stronie internetowej oraz świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu. Pseudonimowe profile użytkowników mogą być tworzone na podstawie przetwarzanych danych.

Korzystamy z Google Analytics tylko z aktywną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany.

Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, mogą również odmówić ich stosowania, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, mogą odmówić zbierania przez Google informacji na temat stosowania cookies i przetwarzania tych informacji przez Google, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, a także mogą odmówić stosowania cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce oraz mogą odmówić ich stosowania poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Dalsze informacje na temat wykorzystania danych do celów reklamowych przez Google, możliwości ustawień i sprzeciwu można znaleźć na stronach internetowych Google:

Google Re/Marketing Services

Korzystamy z usług marketingowych i remarketingowych ("Google Marketing Services") firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Usługi marketingowe Google pozwalają nam wyświetlać reklamy dla i na naszej stronie internetowej w bardziej ukierunkowany sposób, aby wyświetlać użytkownikom tylko reklamy potencjalnie odpowiadające ich zainteresowaniom. Na przykład, jeśli użytkownicy widzą reklamy produktów, którymi są zainteresowani na innych stronach internetowych, są oni określani jako "remarketing". W tym celu, gdy użytkownik odwiedza nasze i inne strony internetowe, na których aktywne są usługi marketingowe Google, Google bezpośrednio wykonuje kod Google i włącza go do tzw. tagów (re)marketingowych strony internetowej (niewidoczna grafika lub kod, znany również jako "web beacons"). Z ich pomocą na urządzeniu użytkownika zapisywany jest indywidualny plik cookie, czyli mały plik (porównywalne technologie mogą być również stosowane zamiast plików cookie). Ciasteczka mogą być ustawiane przez różne domeny, w tym google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com i googleadservices.com. W tym pliku znajduje się informacja, które strony internetowe użytkownik odwiedza, które treści są dla niego interesujące i które oferty kliknął, ponadto informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, stron odsyłających, czasu odwiedzin oraz dalsze informacje na temat korzystania z oferty online. Rejestrowany jest również adres IP użytkownika, przy czym w ramach Google Analytics informujemy, że adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest skrócony i tylko w wyjątkowych przypadkach jest całkowicie przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Adres IP nie jest łączony z danymi użytkownika w ramach innych usług Google. Powyższe informacje mogą być również powiązane z takimi informacjami z innych źródeł. Jeżeli użytkownik odwiedza następnie inne strony internetowe, mogą być wyświetlane reklamy dostosowane do zainteresowań użytkownika.

Dane użytkownika są przetwarzane pseudonimowo w ramach usług marketingowych Google. Oznacza to na przykład, że Google nie przechowuje i nie przetwarza nazwiska lub adresu e-mail użytkownika, lecz przetwarza odpowiednie dane cookie związane z pseudonimowymi profilami użytkownika. Oznacza to, że z punktu widzenia Google, reklamy nie są administrowane i wyświetlane dla specjalnie zidentyfikowanej osoby, ale dla posiadacza plików cookie, niezależnie od tego, kim jest ten posiadacz plików cookie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy użytkownik wyraźnie zezwolił Google na przetwarzanie danych bez podania pseudonimu. Informacje zbierane przez DoubleClick o użytkownikach są przesyłane do Google i przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych.

Jedną z usług marketingowych Google, z których korzystamy, jest program reklamowy online "Google AdWords". W przypadku Google AdWords, każdy klient AdWords otrzymuje inny "plik cookie konwersji". Cookies nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje zbierane za pośrednictwem pliku cookie są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci AdWords znają całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Jednakże, nie otrzymasz żadnych informacji, które pozwolą Ci zidentyfikować użytkowników.

Inną usługą marketingową Google, z której korzystamy, jest "Google Tag Manager", który może być wykorzystany do zintegrowania z naszą stroną internetową innych usług analityczno-marketingowych Google (np. "AdWords", "DoubleClick" lub "Google Analytics").

Dalsze informacje na temat wykorzystania danych przez Google do celów marketingowych można znaleźć na stronie przeglądowej: https://www.google.com/policies/technologies/ads , oświadczenie Google o ochronie danych osobowych można znaleźć na stronie https://www.google.com/policies/privacy .

Jeśli chcesz sprzeciwić się gromadzeniu danych przez usługi marketingowe Google, możesz skorzystać z opcji ustawień i rezygnacji udostępnionych przez Google: http://www.google.com/ads/preferences

Korzystanie z wymienionych usług Google odbywa się na podstawie ważenia interesów. Jesteśmy zainteresowani ukierunkowaniem naszych kampanii reklamowych w taki sposób, aby nasze strony internetowe były znane szerszemu gronu odbiorców. Podstawą prawną stosowania plików cookie jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) DSGVO.

Facebook Remarketing

W ramach naszej oferty online wykorzystywane są tzw. "piksele Facebooka" sieci społecznościowej Facebook, którą obsługuje Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub jeśli jesteś rezydentem UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook"). Korzystając z piksela Facebooka, Facebook jest w stanie określić odwiedzających naszą ofertę jako grupę docelową dla wyświetlania reklam, tzw. reklam na Facebooku. W związku z tym, używamy piksela Facebooka do wyświetlania reklam, które umieściliśmy tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy wykazali zainteresowanie naszą stroną internetową. Oznacza to, że za pomocą piksela na Facebooku chcemy mieć pewność, że nasze reklamy na Facebooku odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie wydają się irytujące. Pixel na Facebooku umożliwia nam również śledzenie skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych poprzez sprawdzenie, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu w reklamę na Facebooku.

Pixel na Facebooku jest bezpośrednio zintegrowany przez Facebook, gdy nasze strony internetowe są dostępne i może przechowywać tzw. plik cookie, czyli mały plik, na Twoim urządzeniu. Jeśli następnie zalogujesz się na Facebooku lub odwiedzisz Facebook po zalogowaniu, wizyta w naszej ofercie jest odnotowana w Twoim profilu. Zebrane o Tobie dane są dla nas anonimowe i nie dają nam żadnych informacji o tożsamości użytkownika. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, dzięki czemu możliwe jest połączenie z odpowiednim profilem użytkownika. Facebook przetwarza dane zgodnie z wytycznymi Facebooka dotyczącymi wykorzystania danych. W związku z tym otrzymają Państwo dalsze informacje na temat działania piksela remarketingowego oraz prezentacji reklam na Facebooku w ogólnej polityce wykorzystania danych Facebooka: https://www.facebook.com/policy

Możesz zrezygnować z gromadzenia pikseli na Facebooku i wykorzystania swoich informacji do wyświetlania reklam na Facebooku. Aby to zrobić, możesz przejść na stronę utworzoną przez Facebook i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawień dla reklamy opartej na użytkowniku tam: https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub sprzeciw za pośrednictwem strony internetowej USA http://www.aboutads.info/choices/ lub na stronie internetowej UE http://www.youronlinechoices.com/ wyjaśnić. Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. są stosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia przenośne.

Wykorzystanie remarketingu na Facebooku opiera się na ważeniu zainteresowań. Interesuje nas specyficzna dla grupy docelowej rozgrywka naszych kampanii reklamowych, dzięki czemu nasze strony internetowe są znane szerszemu gronu odbiorców. Podstawą prawną stosowania plików cookie jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) DSGVO.

LinkedIn Conversion Tracking

Wykorzystujemy technologię analizy i śledzenia konwersji platformy LinkedIn na naszej stronie internetowej. Dostawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Ta technologia LinkedIn pozwala na oglądanie bardziej adekwatnych reklam w oparciu o Twoje zainteresowania.

Pliki "Conversion cookies" są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Naszym uzasadnionym interesem jest analiza zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno naszej strony internetowej, jak i reklamy.

Ponadto LinkedIn udostępnia nam zbiorcze i anonimowe raporty z działalności reklamowej oraz informacje na temat interakcji z naszą stroną internetową. Więcej informacji na temat praktyk prywatności LinkedIn można znaleźć na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Możesz zrezygnować z analizy wzorców użytkowania LinkedIn i wyświetlania rekomendacji opartych na zainteresowaniach klikając przycisk "Opt-out" (dla członków LinkedIn) lub przycisk "Opt-out" (dla innych użytkowników) pod poniższym linkiem: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

4. Cele przetwarzania danych osobowych

Wymienione wcześniej dane przetwarzamy w celu obsługi naszej witryny internetowej oraz wypełnienia obowiązków wynikających z umów zawartych z naszymi klientami, czy też dla ochrony naszych uzasadnionych interesów.

W przypadku Państwa zapytań niezwiązanych z aktywnym statusem klienta, przetwarzamy dane w celach handlowych i reklamowych. Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu danych osobowych w celach reklamowych.

5. Wtyczki do sieci społecznościowych (Social Plugins)

Na naszej stronie internetowej zintegrowane są wtyczki następujących sieci społecznościowych: Facebook, Twitter, XING i LinkedIn.

Podstawą prawną korzystania z wtyczek społecznościowych jest art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. f) DSGVO. Naszym uzasadnionym interesem i celem w korzystaniu z wtyczek do sieci społecznościowych jest udostępnienie naszej oferty szerokiej publiczności. Sieci społecznościowe są odpowiedzialne za przetwarzanie danych swoich użytkowników zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

5.1 Facebook Social Plugins

Nasza oferta online wykorzystuje wtyczki społecznościowe ("Plugins") portalu społecznościowego facebook.com, który jest obsługiwany przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Wtyczki można rozpoznać po jednym z logo Facebooka (białe "f" na niebieskim kafelku, terminach "jak", "jak" lub "kciuki w górę") lub po dodatku "Facebook Social Plugin". Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebooka można obejrzeć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Gdy użytkownik wywołuje funkcję tej usługi online, która zawiera taką wtyczkę, jego urządzenie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio z Facebooka do urządzenia użytkownika i włączana przez użytkownika do serwisu internetowego. Profile użytkowników mogą być tworzone na podstawie przetwarzanych danych. W związku z tym nie mamy wpływu na zakres danych, które Facebook gromadzi za pomocą tej wtyczki i dlatego informujemy użytkownika zgodnie z naszym stanem wiedzy.

Poprzez integrację wtyczek Facebook otrzymuje informację, że użytkownik wywołał odpowiednią stronę oferty online. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę do swojego konta na Facebooku. Gdy użytkownik wchodzi w interakcję z wtyczkami, np. klikając przycisk "Lubię to" lub komentując, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio z urządzenia do Facebooka i tam zapisywane. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, nadal jest możliwe, aby Facebook dowiedział się o swoim adresie IP i zapisał go. Według Facebooka w Niemczech zapisywany jest tylko anonimowy adres IP.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook, jak również odpowiednie prawa i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności użytkowników można znaleźć w informacjach na temat ochrony danych na Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/

Jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chce, aby Facebook zbierał informacje o nim za pośrednictwem tego serwisu internetowego i łączył je ze swoimi danymi członka Facebooka, musi wylogować się z Facebooka i usunąć pliki cookie przed skorzystaniem z naszego serwisu internetowego. Dalsze ustawienia i zastrzeżenia co do wykorzystania danych do celów reklamowych są możliwe w ramach ustawień profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub za pośrednictwem amerykańsko-amerykańskiej strony internetowej http://www.aboutads.info/choices/ lub na stronie internetowej UE http://www.youronlinechoices.com/ Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. są przyjmowane dla wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia przenośne.

5.2 Twitter

Możesz również dzielić się naszymi treściami na portalu społecznościowym Twitter, Twitter Inc, 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA.

Gdy klikniesz na przycisk "Re-Tweet", odwiedzane przez Ciebie strony internetowe są połączone z Twoim kontem na Twitterze i podane do wiadomości innych użytkowników. Dane są również przekazywane do Twittera. Szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki Twitter przetwarza Twoje dane oraz Twoich praw i ustawień w celu ochrony Twoich danych osobowych można znaleźć w polityce prywatności Twittera: https://twitter.com/de/privacy

5.3 Xing

Masz również możliwość dzielenia się naszymi treściami w sieci społecznościowej XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg Germany.

Dane osobowe nie będą przechowywane, gdy użytkownik wejdzie na tę stronę internetową. W szczególności XING nie przechowuje żadnych adresów IP. Nie będzie również oceniane zachowanie użytkownika. Aktualne informacje na temat ochrony danych w odniesieniu do przycisku "Share Button" oraz inne istotne informacje można znaleźć tutaj: https://dev.xing.com/plugins/share_button/privacy_policy

5.4 LinkedIn

Masz również możliwość dzielenia się naszymi treściami na portalu społecznościowym LinkedIn, LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043.

Po kliknięciu przycisku LinkedIn, odwiedzane strony internetowe zostaną połączone z Twoim kontem LinkedIn i udostępnione innym użytkownikom. Dane są również przesyłane do LinkedIn. Więcej informacji na temat gromadzenia danych oraz opcji prawnych i ustawień można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

6. Informacje podane dobrowolnie

Jeśli dobrowolnie przekażą nam Państwo dane np. za pośrednictwem formularzy i dane te nie będą konieczne do wypełnienia naszych obowiązków wynikających z umowy, przetwarzamy te dane przy uzasadnionym założeniu, że przetwarzanie i wykorzystywanie danych leży w Państwa interesie.

7. Odbiorca / przekazywanie danych

Dane, które nam Państwo podają, zasadniczo nie są przekazywane stroną trzecim. W szczególności dane te nie są przekazywane stronom trzecim do zastosowania w ich celach reklamowych.

Korzystamy jednak ewentualnie z usługodawców w celu obsługi niniejszej witryny internetowej lub oferowania innych produktów lub usług. Może przy tym zaistnieć sytuacja, gdzie usługodawca otrzyma wgląd do danych osobowych. Starannie wybieramy naszych usługodawców – szczególnie pod względem ochrony i bezpieczeństwa danych – oraz podejmujemy wszystkie wymagane środki w zakresie ochrony danych dla zapewnienia ich prawidłowego przetwarzania.

8. Przetwarzanie danych poza obszarem Unii Europejskiej

Jeśli dane osobowe są przetwarzane poza obszarem Unii Europejskiej, zastosowanie mają poprzednio wymienione postanowienia.

9. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych. Oto jego dane kontaktowe:

B³ | Informationstechnologie
Dipl. Inf. (FH) Andreas Bethke
Papenbergallee 34
25548 Kellinghusen
Niemcy
E-mail: datenschutz (at) akra.de
http://www.b3-unternehmensgruppe.de

10. Państwa prawa jako osoby, której dotyczą dane

Mają Państwo prawo do uzyskania informacji dotyczących Państwa danych osobowych. W każdej chwili mogą Państwo zwrócić się do nas w tej sprawie.

W przypadku zapytania o informacje, które nie zostanie złożone pisemnie, prosimy o zrozumienie, że ewentualnie będziemy potrzebowali od Państwa dowodu potwierdzającego Państwa tożsamość.

Ponadto mają Państwo prawo do poprawienia lub skasowania, czy też do ograniczenia przetwarzania, jeśli przysługuje to Państwu prawnie.

Na koniec należy podkreślić, że mają Państwo prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu w ramach przepisów prawnych. To samo dotyczy prawa do przenoszenia danych.

Skasowanie danych

Zasadniczo kasujemy Państwa dane osobowe wtedy, gdy nie ma już żadnego wymogu ich dalszego przechowywania. Taki wymóg może zaistnieć szczególnie wtedy, gdy dane będą jeszcze potrzebne do realizacji usług wynikających z umowy, a także sprawdzenia, przyznania lub odrzucenia roszczeń gwarancyjnych. W przypadku prawnych okresów przechowywania skasowanie jest możliwe dopiero po upływie ustalonego okresu przechowywania.

Prawo do złożenia skargi do instytucji nadzorczej

Mają Państwo prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do instytucji nadzorczej odpowiedzialnej za ochronę danych.

11. Zmiana niniejszej Polityki prywatności

Aktualizujemy niniejszą Politykę prywatności w przypadku dokonania zmian w niniejszej witrynie internetowej, które pociągają za sobą konieczność aktualizacji. Aktualną wersję znajdą Państwo zawsze na niniejszej stronie internetowej.


Stan na dzień: 19.03.2019