Elixir

Dzięki platformie Erlangen programujemy w Eliksirze bardzo stabilne aplikacje backendowe, które sprawdzają się znakomicie w czasie rzeczywistym.

Metody funkcjonalnego programowania pozwalaja na używanie bibliotek Erlanga, które oprócz modularności, długotwałej stabilności pozwalają za tworzenie wysoko skalowalnego kodu źródłowego.

Używane przez nas GraphQL APIs pozwalają na analizę programów i danych zarówno przez frontendowców jak i analityków danych. Eliksir często jest również używany w krytycznych aklikacjacj działających w czasie rzeczywistym (chatboty, IOT, czy usługi steaming) oraz w dużych aplikacjach sieciowach, gdzie tysiące użytkownikow synchronizuje dane między sobą.

Nasi programiści jako dewopsi cechują się dużą odpowiedzialnością zarówno podczas programowania jak i po dystrybucji aplikacja do otoczeń produkcyjnych. Używają Kubernetes (n.p. managed w chmurze Google, AWS lub Azure) oraz inne natywne technologie typu Prometheus, Helm, Jaeger, OpenTracing jak i do logowania Elastic-Stack.